Ny bruker
Personvern
For å kunne bruke Ren Utøver må du oppgi navn, e-postadresse og tilknytning til særforbund slik at du kan dokumentere i etterkant hvilke moduler i Ren Utøver du har gjennomført og ADNO kan føre nødvendige statistikker. Opplysningene kan meddeles det særforbundet du har oppgitt. Informasjonen du har oppgitt vil lagres så lenge Ren Utøver består i den versjonen du har brukt, med mindre du ønsker den slettet før det. I så fall må du ta kontakt med ADNO for å få informasjonen slettet. Dersom du trekker ditt samtykke kan du ikke få gjenskapt (rekonstruert) innholdet. Utfyllende informasjon om personvern i ADNO finner du her.